Telefón +421 903 228 908


Špeciálne žeriavy ťažká povinnosť

Vďaka dlhoročným skúsenostiam našich špičkových konštruktérov a znalostiam získaným vo viac ako 40-ročnej spätnej väzbe zákazníkov sa OMIS stala synonymom veľkej odbornosti a spoľahlivosti v oblasti ťažkých strojov.

Obchodní predajcovia OMIS sú vysoko kvalifikovaní na analýzu požiadaviek špeciálnych zákazníkov a poskytujú poradenstvo v súvislosti s najvhodnejšími riešeniami, pretože každý ťažký žeriav je považovaný za súčasť prostredia, v ktorom pôsobí.

Redundancia komponentov sa často používa na zabezpečenie nepretržitej prevádzky tohto typu žeriavov a bežne sa s klientmi hovorí o vhodnej plánovanej údržbe. Z tohto pohľadu je naše technické oddelenie veľmi opatrné pri navrhovaní spoľahlivých a jednoduchých komponentov, ktoré sa dajú ľahko obsluhovať.

Všetky naše stroje sú koncipované ako otvorené systémy, ku ktorým môžu pristupovať iní servisní technici bez špeciálnych schopností. Ktorákoľvek z elektrických častí, ako aj väčšina mechanických častí sa dá ľahko nájsť na trhu.