Telefón +421 903 228 908


Žeriavové dráhy

Súčasťou našich komplexných dodávok sú aj kompaktné  žeriavové dráhy na konzolách haly alebo vstavané na stĺpoch, prípadne podvesné dráhy na väzníkoch haly. Dodávka zahŕňa posúdenie základov alebo návrh nového založenia žeriavovej dráhy, upevnenia na novú či existujúcu konštrukciu (stĺp, väzník, preklad). Realizujeme rektifikáciu žeriavových dráh vrátane geodetického zamerania.

Žeriavové dráhy je možné prevádzkovať s krabicou alebo profilmi.V prípade potreby môžu byť znížené alebo môžu byť integrované s háčikmi na nosné konštrukcie.

Spoločnosť Fabiras sro ponúka mostové žeriavové dráhy realizované v krabicových nosníkoch alebo komerčných profiloch podľa predpisu UNI-ENV1993-6, v závislosti od osvetlenia medzi stĺpmi a kapacity mostných žeriavov.

Žeriavové dráhy sú dimenzované a vypočítané podľa požadovanej kapacity žeriava.

Žeriavové dráhy môžu vydržať ohybové zaťaženie od 1 ton do 200 ton a ešte vyššie hmotnosti.